نماد مجلس نمایندگان کشور آذربایجان
معرفی کشور آذربایجان

جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی نامی بود که در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۹۱ به آذربایجان داده شده بود ، زیرا طی آن سال‌ها این منطقه بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود .
این جمهوری در ۲۸ آوریل ۱۹۲۰ به عنوان جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی تشکیل شد . از ۱۲ مارس ۱۹۲۲ تا ۵ دسامبر ۱۹۳۶، این جمهوری ، همراه با جمهوری ارمنستان و جمهوری گرجستان ، جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز را تشکیل می‌داد .
در سال ۱۹۳۶، جمهوری سوسیالیستی ماوراء قفقاز به سه جمهوری سوسیالیستی آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان تجزیه شد . در سال ۱۹۹۰، جمهوری سوسیالیستی آذربایجان به جمهوری آذربایجان تغییر نام داد و یک سال بعد ، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، در روز ۳۰ اوت ۱۹۹۱ ؛ اعلام استقلال کرده و به صورت کشوری مستقل درآمد .

آذربایجان در یک نگاه
معرفی اجمالی

زبان : آذری 90.3% | روسی 1.8% | امریکایی 1.5% | سایر موارد 3.3%

دين : مسلمان 93.4% | اتدوکس روسیه 2.5% | ارتدوکس امریکا 2.3% | سایر مذاهب 1.8%

جمعيت : 8,120,247

تعداد توریست : مجموع 27.6 | مرد 26 | زن 29.4

ساختار دولتی

پایتخت : باکو

حکومت : جمهوری

تعطیل ملی : 30 آگوست 1991

احزاب سیاسی : APF | KARIMLI

ساختار اقتصادی

واحد پول : -

شرکاء تجاری : -

کشاورزی : چای | برنج | سبزیجات | کتان |میوه

صنعت : نفت خام | آهن | نساجی | استیل

رشد اقتصادی : 34.5%

ساختار ارتباطات

خط تلفن : 1.189 میلیون

همراه : 2.242 میلیون

کاربر اینترنت : 678,800

شناسه اینترنت : .az

سایت : 880

ساختار جغرافیایی

مساحت : مجموع 86,600sq km | خشکی 86,100sq km | آبی 500sq km

آب و هوا : خشک

همسایه ها : جنوب غربی آسیا | دریای کاسپین

منابع طبیعی : نفت خام | فلزات غیر آهنی | آهن | هیدروکسید آلومینیوم

اختلاف ساعت : -

ساختار حمل و نقل

خطوط نفت : 2,436 km

زمینی : -

راه آهن : 2,122 km

آبی : مجموع 59,141 km

فرودگاه : 36

کلیپ های تصویری آذربایجان