تورتور لوکس پاریس 12 روزه
تور لوکس پاریس 12 روزه قیمت از : 24,000,000 تومان + 2450€ ایرلاین : ترکیش ایرلاین وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور لوکس پاریس 7 روزه
تور لوکس پاریس 7 روزه قیمت از : 24,000,000 تومان + 1490€ ایرلاین : ترکیش ایرلاین وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور FIT پاریس
تور FIT پاریس قیمت از : 24,000,000 تومان + 990€ ایرلاین : ترکیش ایرلاین وضعیت تور : در حال ثبت نام